gravír a laser

sa najčastejšie využíva pri kovových a drevených materiáloch.

Gravír

Pri gravírovaní sa využíva technológia rytia do materiálu. Týmto
spôsobom sa dajú gravírovať rôzne kľúčenky, perá, kovové termosky a pod.
Technológia nie je vhodná na drevené predmety, nakoľko pri drevených
materiáloch môže dôjsť k odštiepeniu.

Laserové značenie

je modernejšia forma gravíru. Je schopné značiť predmety zo skla,
dreva, rezať fólie, niektoré druhy eloxovaného hliníka, kožu, gumu.
Veľmi často je využívaný na výrobu pečiatok.


 

Kontaktný formulár