digitálna tlač, ofset

Digitálna tlač

je technológia, pri ktorej je počítač priamo spojený s tlačovým strojom a medzi súborom v počítači a vytlačeným dokumentom neexistuje žiadny polotovar, ako je film alebo tlačová doska. Sú pri nej značne odbúrané náklady na prípravu tlače, medzi jej výhody teda patrí: rýchlosť, nízke ceny tlače pri malých množstvách, možnosť tlače už od 1ks.
Ceny závisia od individuálnej kalkulácie.

Ofsetová tlač

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia i celkového rozšírenia najčastejšie používanou technológiou. Je vhodná hlavne na stredné náklady. Spodná hranica efektivity je 200 až 500 ks. Ide o technicky zdokonalenú tlač z plochy.
Je to nepriama tlačová technika, pretože farba sa najprv z tejto tlačovej formy prenáša na gumený valec a z neho na papier. Text na tlačovej platni bude čitateľný.

 

Kontaktný formulár